31
مارس

دانستنيهاي مجموعه جيزه

مصر باستان به تمدنی در شمال شرقی افریقا در دره رود نیل گفته می شود.که در دوره زمانی میان 3000 سال پیش از میلاد تا زمان تسخیر مصر به دست اسکندر مقدونی وجود داشت.به فرمانروایان مصر باستان فرعون گفته می شد.فراعنهٔ مصراز بیست و شش سلسله بوده و تاریخشان تقریبا سه هزار سال را شامل می شود.پایتخت مصر گاهی منفیس و زمانی تب بوده است.تاریخ ادوار فراعنه را می توان به چهار دوره اصلی تقسیم کرد.دولت قدیم منفیس،اهرام،دولت وسط، دولت تازه تب

مجموعه اهرام جیزه نام مجموعه اهرام تاریخی مصر در حاشیه جنوب غربی شهر قاهره کنونی است.یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه بازمانده عجایب هفتگانه جهان به شمار می اید.قدمت اهرام جیزه به دوران چهارم مصر می رسد (12 هزار سال پیش).مساحت جیزه در حدود 8 کیلومتر است.اهرام جیزه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مقابر مصر و نماد حکومت ازلی سلسه راز ابدی و فنون جادوگری بودند. هرم از فراعنه سلسله چهارم در ان بنا شده است.که نام های اهرام انها هرم خوخو – هرم خضوع – هرم منقرع.مصری ها زندگی کوتاه این جهان را فانی و مرگ را اغاز یک حیات نوین و جاویدان می دانند.برای همین مقابر خود را با سنگ و خانه های خود را با خشت و گل می ساختند.

به اعتقاد مصریان هر انسان علاوه بر جسم دارای یک روح به نام بع و یک کالبد بشر گونه بنام کا است.به اعتقاد مصری ها شرط جاودانه بودنزندگانی ان بوده که بع و کا هردو بتوانند جسد خود را شناخته و به ان بازگردند .به همین علت براحتی از بین نرفتن اجساد مردگان انان را مومیایی کرده و کلیه اشیاء و متعلقات انان را در کنارشان قرار میدادند.همچنین برای حفاظت از جسد ، مقابر را محکم و غیر قابل نفوذ میساختند تا کا بتوانند در آنها سکوت کند و از بلا های طبیعی و سرقت اموال در امان باشد

16-گودال قايق ها
17-جاده جديد
18-مقبره هاي كنده شده در صخره
19-روستاي كارگران
20-قاهره
21- روستاي نزله السمان
22-گذرگاه سنگ تدفيني
23-معبد سنگ منكور
24-گورستان جديد
25-مقبره هاي كنده شده در صخره
26-ديوار حصار
27-مصطبه و مقبره كنده شده در صخره
28-گورستان غرب
29-گورستان شرق
30-مصيبه و مقبره كنده شده در صخره در منطقه مركزي

1-هرم خرفو
2-هرم خفرع
3-هرم منقرع
4-معبد تدفيني
5- هرم فرعي
6-پرستشگاه دره اي منقرع
7- مقبره هاي ملكه متفرس اول
8-ارامگاه ملكه خنت كاپس اول
9-هوام ملكه ها
10-مصطبه ها
11-تنديس ابوالهول
12-معبد ابوالهول
13- ارامگاه همپونو
14-پژوهشكده أهرام جيزه

15-بليط فروشي