16
آوریل

هرم خوفو

هرم خوفو با ارتفاع ١٤٧ متر يكي از قديمي ترين و بزرگترين هرم در شهر قاهره مصر است.اين هرم مطلق به يكي از فرمانرويان مصر بنام خوفو است كه به دستور او در مدت زمان ١٠ تا ٢٠ سال ساخته شده و قدمت آن به ٢٥٦٠ سال پس از ميلاد باز مي گردد.هرم خوفو داراي نقشه و معماري بي نظيري است.پيچيده ترين راه ها و براي نگه داري گنجينه فرعون و ٣ اتاق كه طي پيمودن اين راهروهاي تو در تو كه بسياري از مهندسين هنگام ساخت آن ناپديد شده اند وجود دارد.اين ٣ اتاق شامل اتاق پادشاه سپس اتاق ملكه و در پايين ترين آن اتاقي است كه بنظر ناتمام رها شده است.

اتاق ملكه
در قسمت مياني هرم در راهرويي بسيار باريك ٦٥ متري با شيبي رو به بالا با ٢ دستگيره فلزي كشف شد.در ادامه اكتشاف كه با حفاري يك سوراخ بسيار كوچك روي اين در و فرستادن رباطي يراي عكس برداري به اتاق اين سوراخ به فاصله ٣٠تا ٥٠ سانتي درب دومي وجود دارد كه تا به امروز مقامات مصري اجازه كشف و ادامه مسيررا ندادند.

 

اتاق پادشاه
اتاقي تمامأ ساخته شده از گرانتيت به ارتفاع ١٠ متر در بالاترين قسمت از مركز هرم به شكلي مكعب كامل كه درون آن تابوتي گرانيتي با تركيبي از برنز و ياقوت كبود به وزن ٤٠٠ تن بدون درب و كوتاه تر از يك انسان معمولي وجود دارد به اتاق پادشاه معروف است.اتاق داراي دو راهرو بسيار باريك است كه به بيرون هرم راه دارد كه دقيقا به سمت ستارگان صورت فلكي سنگي است به اعتقاد مصريان براي صعود روح فرعون به آسمان بوده است ولي تا مدتها به اشتباه آن را مسيري براي تهويه هوا مي دانستند.

گالري بزرگ
وجود يك گالري به ارتفاع ٨/٦ متر در شيب صعودي هرم كه در انتهاي اين گالري سوراخي در سقف براي ارتباط به ديگر اتاق هاي اين هرم است از ديگر شگفتي معماري اين بنا است .

حفره بزرگ
در اين بنا حفره اي بزرگ به طول ٣٠ متر وجود دارد كه شباهتي به اتاق ها و راهرو هاي ديگر اين بنا ندارد.

قسمت جنوبي اتاق در امتداد ستاره آل نيتاك در صورت فلكي شكارچي قرار داشته است.از آن تاريخ به بعد هم تراز با اين قسمت قرار نگرفته است.

راز كشف نشده در اتاق پادشاه مربوط به تابوتي يا صندوق سنگي در اين اتاق است.اندازه اين صندوق سنگي بسيار بزرگ تر از راهرويي است كه به اين اتاق ختم مي شود بنابراين به نظر مي رسد اين تابوت يا صندوق در هنگام ساخت در اين اتاق قرار داده شده است.نكته ديگر اين است كه براي خالي كردن اين صندوق سنگي به دريلي فوق پيشرفته نياز بود كه قدرت مته ي آن برابر با نيروي حفاري ٢ تن است كه در آن زمان امكان پذير نبود است.نكته قابل توجه راجع به اين صندوق اين است كه اگر مساحت پاييني صندوق را در عدد ٢ ضرب كنيم و حاصل آن را به عدد ١٠ به توان ٨ برسانيم عدد حاصل شعاع خورشيد است.

اسرار محل سنگ هاي عظيم اهرام!
با پيدا شدن ديوار نگاره هايي در آرامگاهيي كه مربوط به ١٩٠٠ سال بيش از ميلاد بود مبني بر جابه جايي مجسمه بزرگي با طناب و سورتمه توسط ١٠٠ نفر آزمايشي طراحي شد توسط محققان كه آن ها توانستن بلوك هاي سنگي بزرگي را از معدن تا محل قرار گيري اهرام با موفقيت جابه جا كنند به اين صورت كه بر روي ماسه آب مي ريختن تا اصطكاك كمتري ايجاد شود و اجسام راحت تر حركت كنند.افزون بر اين به تازگي محققان به كشف پاپيروس قديمي دست يافتن كه شيوه ساخت قايق مصري براي انتقال اين اجسام از كانال نيل و چگونگي جريان آب و هدايت قايق در آن ذكر شده است.يافتن رمپ هايي با قدمت ٤٥٠٠ سال براي بلند كردن و قرار دادن اين سنگ ها در نزديكي هرم كشف شد كه كارگران با بستن طناب به دور سنگ ها و بالا كشيدن آن ها از طريق اين رمپ ها اهرام را بنا مي كردند.

اسرار سنگ گمشده هرم بزرگ
سر مسطح هرم بزرگ خوفو كه بر خلاف ديگر هرم ها كه با نوك تيز خودت به بالا اشاره دارن دارند بحث برانگيز است.قسمت بالاي هرم آخرين و مهمترين قسمت آن شناخته مي شود و حتي اين قسمت از طلا ساخته مي شد براي پر زرق و برق نشان دادن بيشتر .مصريان معتقدن كه اهرام مانند ماشين عمل مي كنند و سطح زيادي از انرژي را با كامل بودن خود آزار مي نمايند. به همين منظور براي تكميل اين هرم در جشن هزار ساله مصر سنگي به ارتفاع ٣٠ فوت (تقريبا ١٠ متر )قرار بود در نيمه شب ٣١ دسامبر بوسيله هليكوپتر بر روي اين هرم قرار داده شود ولي در آخرين لحظات از اين اتفاقات توسط مقامات مصري جلوگيري شد زيرا نگران بر هم خوردن تناسبات و انرژي و اي حتي تخريب اين اثر شدند.

امواج در هرم
عجيب و غريب بودن هرم خوفو امروز با پيشرفت علم و تكنولوژي هم فراتر رفته است.دانشمندان پي وجود انرژي اكترومغناطيسي را در اتاق هاي مخفي و بدنه خرد متمركز و سبب جابجايي حجم بيشتري از انرژي مي شود. امواج الكترومغناطيس ساتع شده رابطه نزديكي با تركيبات شيميايي به كار رفته در مصالح هرم دارد. يكي از اتاق هاي داراي انرژي فوق العاده بخش بالايي هرم است كه مربوط به همسر فرعون خوفو مي باشد .پژوهشگران با استفاده از اشعه فرو سرخ متوجه تفاوت دما در قسمت هاي مختلف هرم شدن ولي وجود راهروهايي در پشت آن ها وجود جريان در آن هاست !

تله هاي مرگبار اهرام
براي جلوگيري از سرقت مقبره ها از انواع مخوف ترين و مرگبار ترين تله هاي مكانيكي و فيزيكي و ويروسي استفاده شده است .تله ويروسي يكي از خطرناك ترين تله هاست كه موجب تورم مجاري تنفسي و اب هاي شديد مي شود .بعضي از اين ويروس ها حداقل سه تا چهار هزار سال مي تواند زنده بمانند.كارتر باستان شناس و مصر شناس معروف در هنگام حفاري معبد خوفو با جمله روبرو شد كه بيانگر نفرين و طلسمي در اين معبد بود(مرگ هولناكي در انتظار كسي است كه فقل مقبره را باز نمياد)و كارتر و منشي او به دليل نامعلومي بعد از بازگشايي معبد فوت كردند.همچنين هنگام گشودن آرامگاه يازدهمين فرعون مصر شناساني كه در آنجا حضور داشتن پس از بازگشايي خود و خانواده هايشان به دلايل نامشخص فوت كردن اين پيامد به سرعت رسانه اي گشت و جنجال بزرگي به پا كرد و مفهوم (نفرين فراعنه)منتشر شد .همچنين در اين مقبره مجسمه اي پيدا شد كه روي آن نوشته شده بود(من حامي و نگهبان قبر توتن خامون هستم و دزدان اين قبر را با آتشي خواهم راند)فرد حفار بعد از اكتشاف دچارتب شديدي شد و فوت كرد و پزشكان و زيست شناسان نتوانستند علت آن را تشخيص دهند.نمونه ديگر از تله هولناك تله ريزشي مي باشد كه باعث ريختن سنگ هاي بزرگ بر سارقان گردد.وحشتناك ترين آن توسط باستان شناس فرانسوي در كتابي نوشته شده است.هنگام كار در يك مقبره يك جفت بازو را مشاهده كردم كه روي تابوت ويران شده افتاد بود.باستان شناسان گمان مي برند دزد در حالي كه قصد بلند كردن جسد موميايي بود سنگي بر روي او افتاده و باعث قطع دستان و در نهايت مرگ وي شده است.

شگفتي هاي ديگر هرم خوفو
+باور نكردني ترين نكته اين است در اين هرم اثري از موميايي وجود ندارد حتي براي بار اول كه اين هرم توسط اعراب در سال ٨٢٠ بازگشايي شد اثري از موميايي يافت نشد.

+رياضيات و نجوم نقش بسزايي در طراحي اين اهرام داشته به طوري كه طول هر طرف از اين هرم ٩ هزار و ١٣١ اينچ است.
حال اگر اين عدد را بر ٢٥ تقسيم كنيم به عدد ٣٦٥/٢٤ مي رسيم چيزي كه گفته مي شود نشانگر تعداد روزهاي يك سال است.

+براي ساخت اين اهرام سه گانه تعداد كارگران ١٠٠هزار نفر تخمين زده شده است.

+در دو سوي اهرام هرم هاي كوچكي با طراحي منظم و دقيق با جهت هاي شمالي جنوبي همانند هرم هاي ٣ گانه وجود دارد كه مخصوص اعضاي خاندان سلطنتي است.

+وزن تقريبي هرم خوفو ٦ ميليون تن مي رسد اين هرم داراي بيش از ٢ ميليون و ٣٠٠ هزار بلوك سنگي است.

+درجه حرارت اعجاز انگيز داخل هرم هميشه ثابت است و برابر با ميانگين درجه حرارت كره زمين است.(٢٠ درجه سانتي گراد)

+ملات عجيب به كار رفته در اين هرم كه از سنگ هاي به كار رفته در آن سخت تر است و تركيبي ناشناخته از گرانيت صورتي -لازالت-خشت خام…. است كه منبع آن تاكنون ناشناخته باقي مانده است!

+دليلي كه باعث رويت اين هرم حتي از ماه به صورت ستاره اي پر نور است وجود پوششي از سنگ هاي آهكي با سطح صيقلي است كه با تابش خوشيد به سطح آن مانند جواهر خودنمايي مي كند.

+هرم خوفو دقيقا در مركز زمين قرار گرفته است كه از سمت شمال/جنوب/شرق/غرب درست در قسمت مركز قرار دارد.

+چهارگوشه اهرام سه گانه جيزه به طوري مقعر و تراش داده شده است كه به شكل يك هرم ٨ وجهي نمايش داده مي شود كه شعاع اين مقعر بودن برابر با شعاع زمين است و اين پديده تنها از فضا و در فصل هاي بهار و پاييز در هنگام طلوع و غروب آفتاب به خوبي ديده مي شود.

+درب ورودي اين اهرام سه گانه به صورت گردان است و از داخل قابل باز شدن است و هنگام بسته بودن از سمت بيرون هرم هيچ شكاف يا اثري از درب پيدا نمي شود.

+در ساخت اين هرم از دنباله ي فيبوناچي يا عدد طلايي استفاده مي شود.

+هرم خوفو ١٤٧ متر ارتفاع دارد تا پيش از ساخت برج ايفل ٣٠٠متر مرتفع ترين سازه دنيا شناخته مي شد.

+ هرم بزرگ يك ساعت خورشيدي است سايه هاي ايجاد شده از آن در طول ماه ها ي سال بيانگر اين موضوع است.

+يكي از عجيب ترين ويژگي هرم كه با پيشرفت علم متوجه عرض جغرافيايي هرم كه برابر با عدد ٢٩٩٧٩٢٤٥٢ برابر سرعت نور ٢٩٩٧٩٢٤٥٨متر بر ثانيه مي باشد!

+وجود انرژي فوق العاده در اين اهرام باعث عدم نفوذ خاك به داخل آن و سالم ماند موميايي هاي كشف شده و سالم ماند غذاها براي چند روز است .اين آزمايشات توسط محققين انجام ميشود از ديگر آزمايشات قرار دادن آب هاي آلوده در اين اهرام است كه بعد از چند روز مشاهده آب نصفيه شده و عاري از هرگونه ميكروب شدند و رشد سريع نباتات در داخل اين اهرام از شگفتي هاي ديگر است.همچنين شمشيرهاي يافت شده كه تنها رنگ نزده بلكه تيز تر از حالت معمول بودن.