20
جولای

آنچه بايد درباره ي معماري مدرن بدانيد

آنچه بايد درباره ي معماري مدرن بدانيد
با پايان جنگ جهاني اول و نياز به ترميم و توليد انبوه ساختمان گرايش به معماري مدرن و استفاده از تكنولوژي روز ،مصالح مدرن ،پيش ساختگي و عملكردگرايي در غرب مطرح شد.
معماري مدرن بر حسب سير تغييرات كه در طول سالها داشته است به سه بخش مدرن اوليه -متعالي-متأخر مورد بحث و شرح قرار مي گيرد.
+معماري مدرن اوليه
اين بخش او معماري مدرن در نيمه دهه ١٨٨٠ تا اوايل جنگ جهاني اول سال ١٩١٤ بود و مكتب هايي را شامل مي شود كه داراي عقايد و معماران بنامي بود يكي از آن ها مكتب شيكاگو بود كه از سه جهت حائز اهميت است و از معماران بنام آن لويي ساليوان بود .
١-براي اولين بار پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنيك ها و مصالح جديد ساختماني
٢-احداث ساختمان هاي مرتفع با اسكلت تمام فولادي براي اولين بار
٣-اولين سبك با گستره جهاني بود كه درامريكا آغاز شد
از ديگر نهضت هاي اين دوره كه به جاي الهام گرفتن از گذشته توجه به آينده و تكنولوژي و ابداعات جديد داشت نهضت هنر نو بود و به جرأت مي توان گفت خلاق ترين معمار اين سبك آنتوني گادي در شهر بارسلون اسپانيا نام برد .
آخرين سبك اين دوره را جنبش فوتوريسم است .عمر جنبش فوتوريسم بسيار كوتاه بود هيچ ساختمان مهمي هم به اين سبك ساخته نشد و معمار و نظريه پرداز آن سانت اليا كه شهر را با آسمان خراش و سيطره اتومبيل و تكنولوژي بوده است.

+معماري مدرن متعالي
اوج معماري مدرن در اين بخش به ظهور مي رسد.يكي از موضوعات كليدي و بسيار مهم آن پيوند تكنولوژي با ساختمان سازي بوده است .
مدرسه باوهاس و سبك بين الملل است كه بنيان گذار و متفكر آن گروپيوس بود كه در به تحقق رسيدن اين اصل كليدي و ساخته شدن ساختمان هاي مكعبي شكل يا ديوار هاي شيشه اي شد و ديوار هاي غير باربر كه نماد اصلي ساختمان بود و هيچ گونه تزييناتي در آن استفاده نشده بلكه عملكرد بنا مهم بود و تأثير بسزايي داشت .
از ديگر معماران بنام آن مسروران به ميس وندره اشاره كرد كه در گسترش اين سبك تأثير بسزايي داشت.
كانستراكتيوتيسم كا با ساخت ماكتي توسط ويلاديمير بين دو جنگ جهاني ساخته شد به دنيا شناسانده شد كه گره خوردگي عميقي با فلسفه داشت و معماران و بناهاي بنامي را در خود جا داد از جمله كنستانتين ملنيكوف و طراحي غرفه شوروي در نمايشگاه هنرهاي تجسمي پاريس و طراحي پنج باشگاه كارگران مسكو اين سبك از اوايل دهه ي پيدايش اين سبك رو به افول گذارد به جاي آن مجددا رجعت به گذشته و تاريخ گرايي و بالاخص سبك نئوكلاسيك در شوروي مورد توجه قرار گرفت .
معمار بزرگ و طلايه دار اين سبك كوربوزيه است كه در آن زمان در دفتر دو تن از معروف ترين معماران آن دوره بود كار ميكرد و كتاب ارزشمند به نام هاي به سوي معماري نوين و شهر آينده به رشته تحرير در آورد .
از آثار برجسته اين معمار بزرك مي توان به شهر چنديگار در هند كه توسط خود كوربوزيه و شهر برزيليا توسط گوستا و اسكار نيماير به عنوان پايتخت جديد كشور برازيل اشاره كرد .
خلاق ترين معمار مدرن لويي ساليوان است كه اصلاح بزرگي در سبك مدرن ايجاد كرد و آن پيوند بين ساختمان و تكنولوژي با توجه به محيط زيست و طبيعت ايجاد و پايه ريزي كرد كه به نام سبك ارگانيك معروف شد و عقايد اصول مخصوص به خود را داشت .
او بيش از شصت سال فعاليت مستمر در معماري داشت و بيش از ٥٦٠ ساختمان جرا نمود .
شاهكار معماري رايت خانه آبشار است كه تمام موارد معماري ارگانيك را شامل ميشد .

+معماري مدرن متاخر
در اين دوره كه از جنگ جهاني دوم تا اوايل دهه هفتاد محسوب ميشد همچنان معماران دوره اوليه و متعالي همچون رايت ،كوربوزيه ، گروپيوس ، ميس وندرو بودن و رايت تنها معماري بود كه در هر سه دوره زنده بوده است .
از دستاتون هاي جديد اين دوره تنديس گرايي بود كه مي توان به آثار معمار فلاندي تيار آمريكايي اشاره كرد كه طرح ترمينال T.w.A و ترمينال فرودگاه دالاس نام برد.
از ديگر چهره هاي به نام اين دوره لويي كان است كه حلقه مدرن و پست مدرن را بنيان گذاري كرد نام برد

مدرسه علوم اداري احمد آباد هند و موزه هنري كيمبل در شهر فورت در ايالت تگزاس امريكا از ديگر طرح هاي مهم اين معمار است .
معماران و نظريه پردازان مدرن سعي كردند معماري را با علم تكنولوژي و جهان در حال تحول همگون سازند.